Tedarikçi Denetimleri

Günümüz dünyasında sadece kendi faaliyet alanına odaklanmak isteyen ve diğer tüm destekleyici işleri hizmet olarak tedarik eden firmalar iş birliği yaptığı iş ortaklarına kurumsal verilerini, müşterilerine ait kişisel verileri hatta kurumsal sırlarını paylaşmak zorunda kalmaktadır.

Giderek artan bu iş modelinde süreçlerini stratejik ortaklar ve taşeron firmalarla birlikte yapma gereksinimi firmaların sattığı ürün ve hizmetin sürekliliğini, güvenilirliğini, kalitesini de başka firmaların yürütmüş oldukları süreçlere bağlı kılmaktadır.

Bayiler, Satış Ofisleri, Çağrı Merkezleri,
E-Fatura, Fiziksel Fatura Basımı,
Sadakat Kart Uygulamaları, SMS ve E-posta Gönderimi,
Bakım Hizmetleri, Abonelik Hizmetleri,
Evrak Arşiv, Veri Merkezi Hizmeti
Yasal Takip, Yazılım Geliştirme süreçleri gibi onlarca farklı alanda tedarikçi firmalar ile çalışma ihtiyacı beraberinde denetim gereksinimini getirmektedir.

Tedarikçi denetimleri, alınan hizmetin güvenilirliğini, sürekliliğini ve toplam kalite yönetimi takip edebilmek açısından kurumsal şirketler için kritik bir süreç olmaktadır.

Denetim süreci, tedarikçilerin tedarik sözleşmelerinde belirtilen seviyelerde sürekli bir performans sergilemelerini sağlar.

Tedarikçi denetim sürecimizde geliştirdiğimiz kontrol listeleri ile için sektörün en iyi uygulamalarını birleştirerek tedarikçi firmaların durumlarını ve olması gereken seviyeleri raporluyoruz.

Tedarikçi denetimleri sonrası hizmet verdiğimiz firmalar, düşük performans gösteren tedarikçilerin zamanında belirleyerek düzeltebilmekte ve yüksek performanslı alanlardaki çabalarını da teşvik etmelerine imkan sağlanmaktadır.

Tedarikçi Denetimlerimiz 4 Aşamalı Gerçekleştirmekteyiz.

Planlama
Denetim planlama, denetimin kapsamını firma ve denetim ekibimiz tarafından belirlenir.Bu aşamada, denetimin konusu olacak ölçülebilir performans alanlarını tanımlayan bir kontrol listesi ve puanlama kartı kombinasyonu olan bir denetim performansı ölçümü geliştirilir.

Firma ile denetim ekibimiz birlikte değerlendirme kriterlerini ve ölçme faktörlerini belirler.Ek olarak, denetim planları, denetimin uygun şekilde yapılması için gereken teknik, sermaye ve insan kaynaklarını ele alınır.

Saha Çalışması

Hizmet sözleşmelerinizde yer alan gizlilik ve iş sürekliliğine maddelerine uyup uymadığına yerinde saha ziyareti yaparak kontrol edilir

Firmanın uymak zorunda olduğu ISO 27001 2013:BGYS, ISO 22031, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, USOM, BTK, PCI-DSS standart ve yönetmeliklerini uyumlulukları kontrol edilir.

Denetim süresince, tedarikçiden gelen bilgiler ve tedarikçi firma lokasyonu ziyaretlerinde yapılan çalışmalarda toplanan veriler denetim süresince ölçülür ve kaydedilir.

Tedarikçinin politikalarının ve prosedürlerinin varlığı bu prosedür ve standartlara uyumun yanı sıra mevcut sertifikaların gözden geçirilmesi denetim sürecinin etkin bir şekilde yapılır.

Raporlama

Denetim raporları, performans ölçüsü kullanılarak toplanan ölçümleri ve verileri içerir.

Her bir tedarikçi için bir tedarikçi Risk Skoru belirlenir.

Denetim raporuna düzeltici ve önleyici faaliyet önerileri, Performans değişikliklerini izlemenin bir göstergesi olması için önceki denetimlere ait çıktılar, Belirtilen performans gözlemleri ve tedarikçiyle çalışan firma personelinin tedarikçi hakkındaki görüşleri dahil edilir.

Gözden Geçirme

Denetim raporunun sonuçları tedarikçi yönetimi ile birlikte gözden geçirilir. Tedarikçi temsilcilerinin performans verileri, denetim bulguları hakkında geri bildirimde bulunmalarını sağlayan bir süreç işletilir.

Denetimin gözden geçirme sürecinde amaç, hizmet alan ve tedarikçi firma arasındaki İş birliğini güçlendirmek ve alınan hizmetin kalitesini arttırmak için yapılacaklara birlikte karar verilir.

İletişim Formu

İsim

Soyisim

Mail

Telefon

Çalıştığınız Kurum

Mesajınız